O portálu občana

07. 08. 2019 Admin Datron

 1. Základní informace

Vítejte na portálu občana města Jaroměř (dále jen „PO“).

PO zajišťuje kromě informovanosti především elektronickou komunikaci mezi občanem a městským úřadem. Tím se odlišuje od stávajících webových stránek města a rozšiřuje tak jejich možnosti.

Cílem PO je užší a rychlejší komunikace občanů s úřadem při řešení různých záležitostí. Proto je PO integrovaný s interními informačními systémy úřadu. Občan je pak informován nejen o změnách na úřadě, o novinkách ve městě, ale především o vlastní komunikaci probíhající s úřadem a to o jednotlivých podáních a stavu jejich řízení, o platbách, finančních závazcích. Vzhledem k důvěrné povaze těchto informací PO zajišťuje legislativně i právně jednoznačné „ztotožnění“ občana.

 1. Práce s  PO

Na PO  jsou k dispozici všechny důležité informace k elektronické komunikaci občana s městem:

 • Strom životních situací
  • Kategorie
  • Odbory
  • Řeším
  • Seznam životních situací
 • Popisy životních situací
 • Elektronické formuláře
 • Důležité kontakty

Části PO:

Veřejná část (pro anonymní uživatele)

 • Soupis životních situací s popisem a k tomu přiřazené elektronické formuláře.
 • Zobrazení dynamického telefonního seznamu

Privátní část (pro registrované uživatele)

 • Občané mohou využít výhod přihlášení (více o přihlášení ZDE), kde mají k dispozici různá přednastavení a funkcionality pro jejich přihlášenou identitu oproti anonymnímu občanovi.
 • Přihlášený občan může:
  • Elektronicky realizovat podání založená na „inteligentních“ formulářích, jež jsou automaticky před-vyplňovány

o    Získat aktuální informace o stavu podání

 • Zobrazit výčet poplatků
 • Realizovat elektronické platby na základě předpisu získaného z úřadu (úhrada přes platební bránu)

o    Zobrazit platební historii

o    Využívat funkce

 • Hlídací pes, tj.:
  - tvorba důležitých událostí, které občan chce hlídat – platnost občanského průkazu, cestovního pasu, včetně uživatelsky definovaných událostí – STK, platba pojištění, datum očkování apod. A to vše s následnou notifikací přes email nebo SMS
 • Informační služba, tj.:
  -  Využití automatické e-mail notifikace při změně stavu daného podání
 1. Práce s elektronickými formuláři

Pro základní práci s formuláři (stažení, tisk apod.) není žádné přihlášení nutné. Pokud ale budete chtít formulář elektronicky odeslat prostřednictvím PO, je nezbytně nutné přihlášení. Více informací o tom, co vám přihlášení na PO přinese a jak ho provedete, naleznete ZDE.

 1. Zařiďte si elektronický podpis

V rámci služby Elektronického formuláře, můžete využít výhod elektronického podpisu, kde spolu s ním můžete formulář poslat k vyřízení. Formuláře lze odesílat také bez podpisu.

 1. Mám elektronický podpis

Pokud máte elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, můžete využívat službu Elektronické formuláře v plném rozsahu. Elektronické podání opatřené elektronickým podpisem, které prostřednictvím služby Elektronické formuláře učiníte, má z hlediska platné legislativy stejnou účinnost, jako papírové podání s Vaším vlastnoručním podpisem.

 1. Nemám elektronický podpis

Pokud nemáte elektronický podpis, můžete si v rámci této služby formulář vyplnit, vytisknout a podepsaný doručit osobně nebo poštou na podatelnu příslušného úřadu. Služba vám umožňuje i tzv. "neověřené" odeslání formuláře na úřad. V případě, že podání odešlete bez elektronického podpisu, musíte do stanovené lhůty 5 dnů potvrdit elektronické podání doručením Opisu podání s Vaším vlastnoručním podpisem (dle § 37 odst. 4 věta druhá zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“). Opis Vám bude vygenerován po odeslání tohoto formuláře. V případě nedodání Opisu do stanovené lhůty může dojít k zastavení řízení (dle § 66 odst. 1, písmeno c) Správního řádu).

 1. Chci si elektronický podpis zařídit

Veškeré informace o tom, jak si elektronický podpis opatříte, naleznete zde: Elektronický podpis

 1. Vyberte si a odešlete požadovaný formulář

Připravili jsme pro Vás několik způsobů, jak si můžete jednoduše a intuitivně vybrat formulář pro řešení vámi požadované agendy. Ve formuláři si zvolte, zda chcete odeslat formulář klasickou cestou (formulář bude odeslán na elektronickou podatelnu úřadu e-mailem) nebo prostřednictvím své datové schránky (budete vyzváni k zadání přístupových údajů ke své datové schránce).

 1. Právní ujednání

Pod uvedeným odkazem ZDE naleznete právní ujednání.

 1. Obchodní podmínky pro platbu přes platební bránu PO

V přiloženém odkazu jsou uvedeny Obchodní podmínky.

 1. Ochrana osobních údajů (Změněný odstavec. Ostatní zůstávají stejné)

Při anonymním užívání PO (bez přihlášení) nebudou zpracovávány Vaše osobní údaje vyjma souborů cookies . Po přihlášení budou zpracovávány Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Před udělením souhlasu a před aktivací dalších funkcí (Hlídací pes, Informační služba) budete informování o zpracování Vašich osobních údajů v souladu s platnou legislativou.


Tento článek se nálézá na serveru Portal Občana (https://obcan.jaromer-josefov.cz:443/obcan/).
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.