Prohlášení o přístupnosti

Dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti této webové prezentace, popis používaných nestandardních formátů a kontakt na technického správce webu.

Portál Občana města se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML5, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení monitoru.

Přizpůsobení velikosti

Velikosti vybraných prvků lze snadno zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů, s přihlédnutím k jejich schopnostem.

Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari (Ctrl + posun kolečkem nebo v menu Zobrazit > Velikost textu >… (View > Text size >…))

Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením.

Odkaz pro tisk uvedený za každým dokumentem je přístupný pouze se zapnutým javascriptem. Pokud uživatel nemá javascript povolen, může použít běžný způsob tisku z prohlížeče (funkčnost tisku tím není nijak omezena).

1. INFORMACE PREZENTOVANÉ V JINÝCH FORMÁTECH

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

 • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
 • DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
 • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
 • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je k dispozici celá řada programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.
 • ZFO - elektronické formuláře. Form Filler je možné zdarma stáhnout

2. PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ COOKIES

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Jsou to malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Cookies používáme například pro analýzu návštěvnosti a využívání různých částí Portálu Občana.

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com

Google Chrome: support.google.com

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, je v některých případech potřeba zpracovávat osobní údaje uživatelů.

Toto zpracování podléhá zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

4. SLUŽBY VYUŽÍVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Uvedené osobní údaje se zpracovávají pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje se nezpracovávají pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje nejsou prodávány ani poskytovány třetím stranám. Souhlas je považován za platný do jeho odvolání.

4.1. Při přihlášení

 • Je nastaven 20 minutový bezpečnostní limit, který při nečinnosti přihlášeného občana odhlásí od Portálu Občana
 • Jsou dočasně uloženy po dobu přihlášení na serveru města

4.2. Získání osobních údajů

 • Osobní údaje při přihlášení přes datovou schránku:
  • Povinně požadované: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu / sídla firmy
 • Osobní údaje při přihlášení přes MojeID
  • Povinně požadované: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu / sídla firmy,
  • Nepovinné: e-mail, přezdívka, organizace, DIČ, IČO, identifikátor MPSV, jsem student, celé jméno, obrázek, mobil, další telefon, fax, dodací adresa, korespondenční adresa
  • + přihlašovací jméno
 • Osobní údaje při přihlášení přes elektronickou identitu (www.eidentita.cz, NIA):
  • Povinně požadované: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

Výše vypsané osobní údaje se využívají k ztotožnění občana v interních agendách úřadu, aby se občanovi v privátní části zobrazili informace, které jsou přes Portál Občana zpřístupněny:

 • Platby místních poplatků
 • Historie podání
 • Stavy řízení
 • Hlídací pes

4.3. Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce je ukládána IP adresa jako identifikátor odpovědi. Tento údaj není uváděn veřejně.

V privátní části Portálu Občana dochází k automatickému předvyplnění jednotlivých formulářů identifikačními a kontaktními údaji získanými přihlášením občana (např.: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, datum narození)

Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech jsou tyto údaje zpracovávány pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádí se veřejně.

5. STAV SOULADU

Tyto stránky jsou plně v souladu s WCAG 2.1 Level A.

6. VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 02.06.2020 na základě vlastního posouzení.

7. ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce serveru – portaly@datron.cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických záležitostí.

8. POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se uživatel může obrátit na příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz