Odbor výstavby

 • Závazné stanovisko orgánu územního plánování
 • Územně plánovací informace úřadu územního plánování
 • Návrh na pořízení územního plánu
 • Návrh na pořízení územního plánu zkráceným postupem
 • Podnět k pořízení regulačního plánu
 • Žádost o vydání regulačního plánu
 • Obnova nemovité kulturní památky
 • Obnova movité kulturní památky
 • Stavby a ostatní záměry v památkově chráněných územích mimo úpravy dřevin
 • Úprava dřevin na veřejných prostanstvích v památkově chráněných územích
 • Umístění stavby (rozhodnutí)
 • Dělení nebo scelování pozemků
 • Vymezení ochranného pásma
 • Společné povolení stavby
 • Povolení stavby (Ohlášení stavby)
 • Povolení stavby (Stavební povolení)
 • Povolení stavby (Certifikát autorizovaného inspektora)
 • Užívání stavby (Kolaudační souhlas)
 • Předčasné užívání stavby
 • Změna v užívání stavby
 • Odstranění stavby
 • Změna využití území
 • Změna vlivu užívání stavby na území
 • Společné oznámení stavby (Územní souhlas a ohlášení)
 • Umístění stavby (územní souhlas)
 • Oznámení záměru – pozemky, stavby

  Popis odboru

  Formuláře

  Dokumenty

  Kontakty

  Objednat na úřad

  Úřední hodiny

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.