Odbor životního prostředí

 • Zapůjčení kompostéru
 • Zapůjčení 120 l nádoby na plast a papír
 • Nevím kdy se které odpady sváží
 • Kácení dřeviny na oznámení
 • Kácení dřevin
 • Zásah do významného krajinného prvku
 • Odnětí od zemědělského půdního fondu (trvalé/dočasné) Zákon č. 334/1992 Sb. (§9 odst. 8)
 • Opravuji vodní dílo
 • Nevyvezli mi popelnici
 • ČOV mám povolenou v minulosti a skončilo mi povolení k vypouštění odpadních vod vsakováním
 • Chci jedno stanovisko za odbor životního prostředí
 • Vzal jsem si kočku z útulku a není vykastrovaná, popř jsem si osvojil nalezenou kočku
 • Souhlas s ukládáním sedimentů na zemědelskou půdu Zákon č. 334/1992 Sb (§3a odst. 1)
 • Souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu Zákon č. 334/1992 Sb. (§2)
 • Rozhodnutí o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu Zákon č. 334/1992 Sb. (§1 odst. 4)
 • Potvrzení o ukončení rekultivace u dočasného odnětí půdy Zákon č. 334/1992 Sb. (§11b odst. 2)
 • Obtěžují Vás sousedé kouřem z komína
 • Vydání rybářského lístku
 • ČOV mám povolenou v minulosti a skončilo mi povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 • Chci postavit ČOV a vypouštět odpadní vody do vodoteče
 • Chci postavit ČOV a vypouštět odpadní vody vsakováním
 • Chci postavit vodní dílo
 • Chci povolit novou studnu
 • Chci povolit pouze odběr podzemních vod
 • Chci si postavit ČOV s označením CE
 • Chci si postavit vodní dílo
 • Chci stanovit nebo změnit ochranné pásmo vodního díla
 • Chci stanovit nebo změnit ochranné pásmo vodního zdroje
 • Chci vyjádření vodoprávního úřadu
 • Mám starou studnu a chci jí povolit
 • Mám vypracovaný manipulační řád
 • Postavil jsem vodní dílo a chci jej zkolaudovat
 • Potřebuji povolit nakládání s vodami
 • Potřebuji povolit vyjmenované činnosti vodoprávním úřadem
 • Ve vyjmenovaných případech potřebuji vodoprávní souhlas
 • Závazné stanovisko vodoprávního úřadu
 • Vidím toulavého psa
 • Chci jedno stanovisko za celý úřad

  Popis odboru

  Formuláře

  Dokumenty

  Kontakty

  Objednat na úřad

  Úřední hodiny

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.