Odbor organizační a vnitřních věcí

 • Výpis z Katastru nemovistostí
 • Výpis z veřejného rejstříku / Obchodní rejstřík,Spolkový rejstřík,Nadační rejstřík,Rejstřík ústavů,Rejstřík společenství vlastníků,Rejstřík obecně prospěšných společností/
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • Výpis snímku katastrální mapy
 • Vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis o využití údajů v registru obyvatel
 • Veřejný výpis údajů z registru osob
 • Výpis údajů z registru obyvatel
 • Ohlášení změny trvalého pobytu
 • Přestupky
 • Jak postupovat v případě, že chci učinit podání, které není stížností ve smyslu s § 175 zákona č.500/2001Sb, správní řád?
 • Jak postupovat v případě, že nejsem spokojen s postupem správního orgánu či chováním úředních?
 • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Hlášení adresy pro doručování
 • Zprostředkování kontaktu
 • Ukončení pobytu na území ČR
 • Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
 • Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel podle adresy objektu
 • Jak žádat o náhradu škody na zdraví z důvodu úrazu na pozemku města?
 • Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 SB. o svobodném přístupu k informacím
 • Výpis Bodového hodnocení řidiče
 • Formulář vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky
 • Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby/ na žádost /
 • Žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby
 • Žádost o zřízení datové schránky na IČO
 • Znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádost o zneplatnění přístupvých údajů do datové schránky a vydání nových
 • Žádost , aby datová schránka plnila funkci OVM
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Zrušení přístupu pověřené osoby
 • Povolení příjmu poštovních datových zpráv /PDZ/
 • Zrušení možnosti příjmu poštovnách datových zpráv /PDZ/
 • Oznámení o změně statutárního orgánu
 • Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě
 • Záznam o využívání údajů v registru osob
 • Změna jména a příjmení
 • Příjmení po rozvodu manželství
 • Prohlášení o volbě druhého jména
 • Užívání ženského příjmení v mužském tvaru
 • Zvláštní matrika - zápis matriční události
 • Významné životní události
 • Nahlížení do matričních knih a sbírek listin
 • Vystavení veřejné listiny o identifikaci
 • Vidimace a legalizace
 • Manželství, osvědčení, vysvědčení
 • Narození
 • Úmrtí
 • Registrované partnerství
 • Vydávání druhopisu matričních dokladů
 • Postup při převzetí občanského průkazu
 • První občanský průkaz
 • Končí mi platnost občanskéko průkazu. Co budu potřebovat pro nový?
 • Změnil/a jsem trvalý pobyt. Co budu potřebovat pro nový občanský průkaz?
 • Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018
 • Ztratil/a jsem nebo mi byl odcizen občanský průkaz,co je potřeba udělat?
 • Můžu si o občanský průkaz požádat v Jaroměři, když zde nemám trvalý pobyt?
 • Lze za občana převzít občanský průkaz na základě plné moci?
 • Kdy lze podat žádost o občanský průkaz?
 • Výpis ze Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů fyzických osob
 • Ostatní informace pro vycestování mimo území ČR
 • Legislativa na úseku cestovních pasů
 • Přestupky a sankce na úseku cestovních pasů
 • Povinnosti držitele cestovního pasu
 • Skončení platnosti cestovních pasů
 • Možnosti převzetí cestovního pasu
 • Správní poplatky na úseku cestovních pasů
 • Lhůty pro vydání cestovního pasu
 • Jaké doklady musíte mít s sebou při podání žádosti o cestovní pas
 • Kdy a kde lze požádat o vydání cestovního pasu
 • Kdo a za jakých podmínek může požádat o vydání cestovního pasu
 • Základní informace k vydání cestovního pasu
 • Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
 • Výpis elektronických receptů pacienta
 • Formulář registru účastníků provozu modulu autovraků I SOH

  Popis odboru

  Formuláře

  Dokumenty

  Kontakty

  Objednat na úřad

  Úřední hodiny

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.